Uslovi korištenja

Opšti uslovi poslovanja Kupidomace.ba online prodavnice (u daljem tekstu Kupidomace.ba) utvrđeni su Uslovima korištenjakoje realizuje agencija Grape d.o.o, u čijem je vlasništvu Kupidomace.ba.

Online prodavnica Kupidomace.ba je platforma koja na jedno mjesto okuplja različite proizvođače i prodavače sa registrovanim firme na teritoriji Bosne i Hercegovine i koja omogućava online prodaju prema uslovima koje određuje svaka firma individualno (u daljem tekstu Prodavač i Prodavnica).

Grape d.o.o. je u svojstvu posrednika između Prodavača i Kupaca. Agencija je dužna da pruži tehničku podršku i ne snosi nikakvu odgovornost prema korisnicima platforme, ali je dužnada omogući što bolje funkcionisanje iste.

OPŠTA PRAVILA

Uslovi korištenja kreirani su u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača Bosne i Hercegovine i prema međunarodnim običajima online poslovanja.

Korištenjem Kupidomace.ba svaki posjetilac, kupac ili prodavac (kolektivno “Korisnik”) prihvata ove Uslove korištenja. Ukoliko se Korisnik iz nekog razloga ne slaže sa uslovima korištenjaKupidomace.ba, treba da se suzdrži od korištenja ili da obavijesti korisničku podršku o mogućim nedostacima na e-mail [email protected]

Kupidomace.ba radi 00-24 h, svaki dan u sedmici. Pristup Kupidomace.ba ima svako lice koje ima pristup internetu i posjeduje internet pretraživač (browser) poput Chrome-a, Internet Explorer-a ili Firefox-a.

Pristup Kupidomace.ba može biti onemogućen privremeno radi ažuriranja podataka, obnavljanja stranice ili nekih drugih tehničkih poteškoća.

Zabranjeno je korištenje bilo kakvih programa ili aplikacija sa ciljem preuzimanja sadržaja sa stranice, te napada na stranicu www.kupidomace.ba. Svako nedozvoljeno, nezakonito korištenje i korištenje koje se protivi Uslovima korištenja stranice podložno je tužbi.

Korisnicima Kupidomace.ba dozvoljeno je dijeljenje sadržaja ove platforme putem društvenih mreža Facebook, Instagram, Twitter i drugih, ali isključivo u nekomercijalne svrhe.

Kupidomace.ba će nastoji obezbijediti najbolju moguću uslugu. Kupidomace.ba ne može 100% garantovati da će usluga odgovarati potrebama svih Korisnika, te da će usluga biti bez grešaka. Ukoliko uočite neku od grešaka molimo da se obratite na e-mail [email protected]

Kupidomace.ba nije odgovoran za bilo kakvu štetu ili oštećenja opreme Korisnika nastalu prilikom korištenja stranicewww.kupidomace.ba. Korisnik je odgovoran za štete ili nepravilnosti nastale bilo kakvom greškom, prekidom konekcije, brisanjem, kašnjenjem u radu, prenosom, računarskim virusom, neovlaštenim pristupom, nemarom ili nekom drugom radnjom.

Materijali koji se nalaze na www.kupidomace.ba su pravo agencije Grape d.o.o. i Prodavnica. Svako kopiranje, objavljivanje i distribucija bez prethodnog odobrenja je strogo zabranjeno.

Kupidomace.ba može raskinuti saradnju sa bilo kojim Korisnikom u bilo kojem trenutku ukoliko smatra da je ponašanje Korisnika neprihvatljivo i nije u skladu sa Uslovima korištenja.

Korisnik ne smije putem ove stranice objavljivati i prenositi bilo kakve materijale koji ugrožavaju ili na bilo koji način krše prava drugih, materijale koji su nezakoniti, ugrožavajući, uvredljivi, klevetnički, koji ugrožavaju privatnost, koji su vulgarni ili na neki drugi način nepoželjni.

USLOVI KUPOVANJA I PRAVA KUPACA

Kupovinu na Kupidomaće.ba može vršiti svako lice koje pročita i prihvati uslove korištenja i registruje svoj nalog (u daljem tekstu “Kupac”). Registracija naloga je potpuno besplatna.

Svaki Kupac odgovara za tačnost i istinitost svih informacija koje je unio prilikom registrovanja svog naloga. Registracijom naloga na Kupidomace.ba Kupac daje saglasnost za pohranjivanje podataka u bazi. Svi podaci mogu da se koriste i u marketinške svrhe.

Kupidomace.ba podatke čuva do opoziva ili odjave profila u skladu sa zakonskom regulativom Bosne i Hercegovine.

Nalog svakog Kupca dostupan je samo prijavom na Kupidomace.ba sa tačnim prijavnim podacima, tj. e-mail adresom ili korisničkim imenom i šifrom. Svaki Kupac je dužan da čuvate te podatke i da koristi sigurne (složene) šifre.

Kupac sam ocjenjuje tačnost informacija i vrši kupovinu samovoljno i na svoju odgovornost.

Rok dostave naručenih proizvoda i cijenu iste određuje svaki Prodavač na Kupidomace.ba individualno. Kupac je dužan da prije kupovine provjeri informacije na profilu Prodavača.

Molimo Kupce za razumijevanje za moguća kašnjenja u isporuci u periodima akcija i s obzirom na to da isporuka često zavisi od eksternih kurirskih službi. Isporuke se ne vrše vikendom i državnim praznicima.

Poželjno je ali ne i obavezno da Kupac ostavi recenziju zaProdavnicu i proizvod koji je kupio, kako bi se poboljšao kvalitet cjelokupne platforme i svakog Prodavača. Kupci treba da paze na jezik prilikom ostavljanja recenzija i da daju objektivne ocjene, koje će biti relevantne i ostalim Kupcima.

Plaćanje naručenih proizvoda vrši se samo i isključivo prema principu plaćanja pouzećem. To znači da će Kupac proizvode platiti u gotovini kada mu budu isporučeni na adresu za dostavu.

Pravila otkazivanja narudžbi određuje svaka Prodavnica na Kupidomace.ba samostalno. U vezi s tim, Kupac snosi odgovornost osim ukoliko pravila Prodavnice ne određuju drugačije.

Sve cijene su izražene u konvertibilnim markama (KM) sa uračunatim porezom na dodatnu vrijednost (PDV).

Fotografije na Kupidomace.ba mogu biti ilustrativne prirode i ne moraju odgovarati tačnom izgledu proizvoda. Podaci o proizvodu i opis proizvoda mogu sadržati greške i podložni su izmjenama.

USLOVI PRODAVANJA I PRAVA PRODAVAČA

Prodavati na Kupidomace.ba mogu sva pravna lica registrovana u Bosni i Hercegovini koja su napravila svoj nalog na Kupidomace.ba, a po odobrenju koje rade administratori Kupidomace.ba.

Kreiranje Prodavnice na Kupidomace.ba je potpuno besplatno. Takođe, Kupidomace.ba ne uzima nikakvu provizuju po narudžbi.

Svaki Prodavač snosi punu odgovornost za sve informacije koje iznese o svojoj prodavnici i proizvodima.

Svaki Prodavač treba da pruži što tačnije i preciznije informacije o proizvodu, kao i da obezbijedi fotografija koje suodgovarajuće.

Cijenu proizvoda u svojoj prodavnici na Kupidomace.ba određuje Prodavač samostalno. Cijena mora biti izražena u konvertibilnim markama (KM) i mora sadržati porez na dodatnu vrijednost (PDV). Prodavač zadržava pravo da promijeni cijenu bez prethodnog obavještenja Kupca, ali tek po slanju već pristigle narudžbe. Naručeni proizvodi moraju biti dostavljeni po cijeni koja je važila u trenutku naručivanja i ne mogu biti naplaćeni više. Cijena može da se razlikuje na Kupidomace.ba od one u maloprodajnim objektima Prodavača.

Prodavač se obavezuje da kupljenu robu isporuči Kupcu slanjem naručenih proizvoda na istaknutu adresu putem određene kurirske službe, Pošte ili preko ličnog dostavljača. Svaki Prodavač je dužan da samostalno obezbijedi dostavu proizvoda, te da cijenu naznači u svojoj prodavnici.

Svaki Prodavač može samostalno da odredi svoja pravila o povratu naručene robe i otkazivanju narudžbe. Navedena pravila treba da budu istaknuta u Opisu prodavnice, kako bi svaki Kupac mogao da ih pročitao.

Prodavnice imaju mogućnost da samostalno kreiraju razne akcije i ponude koje će stimulisati Kupce, te da tako povećaju svoj promet.

Svaki Prodavač biće promovisan na online kanalima Kupidomace.ba. Svaki Prodavač ima pravo i da samosalno vrši promociju svoje Prodavnice na Kupidomace.ba putem sopstvenih kanala, bez prethodne saglasnosti Kupidomace.ba.

Prodavači su dužni da poštuju Zakon o zaštiti potrošača Bosne i Hercegovine i druge zakone relevantne u njihovom poslovanju.

ŽALBE I PRIGOVORI

Žalbe, reklamacije i primjedbe na proizvode Kupci mogu da upute direktno Prodavačima. Ukoliko postoji osnovan razlog za žalbu zbog nezakonitog poslovanja i poslovanja bez dobre namjere, Kupci mogu da obavijeste Kupidomace.ba na [email protected], kako bi se izvršila provjera i eventualno sankcionisanje odstranjivanjem sa platforme.

KOLAČIĆI

Kolačić je tekstualna datoteka koju server postavlja na vaš hard disk. Kolačići se ne mogu koristiti za pokretanje različitih programa ili postavljanje softvera koji mogu da oštete vaš računar.

Kolačiće upotrebljavamo kako bi ova veb-stranica radila pravilno, kako bismo bili u stanju da vršimo unapređenja sa ciljem poboljšavanja korisničkog iskustva, kako bismo personalizovali sadržaj i oglase, te kako bismo vam omogućili pružanje specifičnih tehničkih karakteristika i tako vam obezbijedili pozitivno korisničko iskustvo.

ZAVRŠNE ODREDBE

Ovi Uslovi korištenja stupa na snagu danom objavljivanja na sajtu. Sve promjene koje napravimo u Uslovima korištenja u budućnosti biće objavljeni na ovoj stranici. Kupidomace.ba nije dužan da obavještava korisnike o svim izmjenama koje učini, ali ukoliko smatra neophodnim može to da uradi.

Savetujemo da redovno provjeravate Uslove korištenja kako biste bili u toku ukoliko dođe do izmjena. Nastavkom korištenja stranice podrazumijeva se da je korisnik saglasan sa Uslovima korištenja i svim novonastalim izmjenama.

0